SED-IA Design - Project List

Project List

Wellbeing Village & Resort
Wellbeing Village & Resort
Tao Zhu Yin Yuan
Tao Zhu Yin Yuan
Babylon Garden Mixed-use Development Project
Babylon Garden Mixed-use Development Project
Klebang’s Royal Bay Plan
Klebang’s Royal Bay Plan
BES Artificial Intelligence Industrial Park
BES Artificial Intelligence Industrial Park
The Green Place
The Green Place
Qian Di
Qian Di
He De Park
He De Park
Elevated Planting System
Elevated Planting System